További termékek

Nyomástávadók, differenciál-kapcsolók, termosztátok, kromatográfok, kaloriméterek

A gáziparban létesült technológiát figyelni, ellenőrizni, vezérelni kell. Ehhez nyújtanak segítséget ezek a készülékek, melyek érzékelik a gáz paramétereit (nyomás, sebesség, diff. nyomás, hőmérséklet) és jelátalakítással gyújtószikramentes áramkörben jelzést illetve tiltást ad a végrehajtó szervnek.

A kromatográf a mérendő gáz paramétereit méri általában 20 sec-ként és számítógépen tárolja az adatokat. A kaloriméteres az illető gáz fűtőértékét folyamatosan méri és továbbítja.

Fűtőkábelek, fűtőlepedők és szerelvényeik

I. Fagyveszély elleni védekezés

A téli időszakban a csövekben, tartályokban lévő folyadékok, gázok elfagyás elleni védelmére szolgálnak különböző teljesítményű fűtőkábelek vagy fűtőlepedők.

II. Hőntartásra szolgáló eszközök

A technológiai folyamathoz kellő hőfokon tartott folyadék vagy gáz szükséges. Ezek szállítása a dermedési hőmérséklet felett lehetséges. Ennek biztosítására szolgálnak a különböző hőfokon üzemelő fűtőkábelek, fűtőlepedők.

Lehetséges önszabályozós fűtőkábeleket alkalmazni vagy konstans ellenállásúakat termosztát beállításával. Az rb-s környezet megköveteli a speciális kiépítést, ezért a szerelvények bizonylatoltak.

Napelemek

A villamos hálózat hiányában a mérőpont villamosenergia ellátását napelemmel is lehetséges biztosítani. A Zóna 2 besorolású napelem szolgáltatja azt az energiát, mely a hozzárendelt akkumulátort feltöltött állapotban tartja.

Rb-s kábelösszekötők 6 és 10 kV-os feszültségen
A villamos motort közvetlenül flexibilis gumikábelről táplálják meg. A földkábelt a gumikábellel illetve bármely toldást ezekben az összekötő szekrényekben szabad rb-s környezetben összekötni. E két vagy több kábelt hivatott szabályosan összekötni a kifejlesztett szekrény különböző keresztmetszetekben és kábelszerkezetekben, tömszelencével ellátva.

Ventilátorok

Az rb-s környezetben üzemelő ventilátorok szerkezete magas műszaki előírásokat teljesít.

Ugyanúgy, mint a normál környezetben üzemelők, lehetnek axiális és radiális működésűek, különböző fordulatszámon. Nemcsak a motor, hanem a ventilátor is robbanásbiztos kialakítású, ezért egy egységként szerezhetők be.

Rb-s védettségüknek meg kell felelni a beépítési hely besorolásának.

Rb-s falátvezetések

Robbanásveszélyes helyiségbe be- és kimenő kábelek, vezetékek, csövek csak ezeken a speciális falátvezetéseken juthatnak át a helyiség határoló falazatán. Kialakításuk lehet 90 percig tűzálló is.

Átminősített helyiség falazatába a meglévő kábelek, csövek utólag is kaphatnak átvezetéseket speciális szerelvények beépítésével.

Alkalmazhatóak magas hidrosztatikus nyomású medence falazatán átvezetendő csövek tömítésére is.

Villanymotorok

“e” és “d” -s védelmű villanymotorok, valamint azok fordulatszám-szabályozását forgalmazzuk.

A motorok igény szerint tekercs- és csapágyfigyelő hővédelemmel valamint csapágydiagnosztikai szenzorral is el vannak látva.

A fenti szenzorok jelfelfogó és jelátalakító- elektronikáját is szállítjuk.